Bransjer

Vi har oppdrag innen de fleste næringer. En fellesnevner for våre prosjekt er at de må være av så god kvalitet, at de kan brukes i mange tiår. Vi har fokus på bærekraftig produksjon i alle bransjer vi leverer produkter til.

Bygg og arkitektur

Bygg og arkitektur

Vi samarbeider med utbyggere og arkitekter, og leverer det som trengs av stålkonstruksjoner. 

Infrastruktur

Infrastruktur

Vi levere alt av stålkonstruksjoner til vei-, bro-, tunnel- og jernbaneprosjekter.

Olje og gass

Olje og gass

Riska Sveis har bred erfaring med leveranser til kunder i olje og gass sektoren.

Fornybar energi

Fornybar energi

Vi ønsker å tre inn i det grønne skiftet, og vi opplever en økende aktivitet innenfor dette feltet.

Fiskeri og sjøfart

Fiskeri og sjøfart

Produksjonsutstyr, trapper, rekkverk og tanker er typiske leveranser for kunder innen oppdrett og maritime næringer.

Park og friluftsområder

Park og friluftsområder

Riska Sveis utfører mange oppdrag for parker og uteområder, både store offentlige prosjekter og mindre private bestillinger. 

Modern chemical plant. Havy industry
walkway in office park,