Fiskeri og sjøfart

Produksjonsutstyr, trapper, rekkverk og tanker er typiske leveranser for kunder innen oppdrett og maritime næringer.

Fiske og livet på sjøen har vært en del av den norske historien i lang tid. Så lenge vi kan huske har havet vært en inntektskilde og levebrød for nordmenn. Det har vi planer om å fortsette med på en bærekraftig og etisk rett måte.

Typiske leveranser for kunder innen oppdrett og maritime næringer:

  • Produksjonsutstyr
  • Trapper,
  • Gangbaner,
  • Rekkverk
  • Tanker
  • Deler til foring system
  • Deler til frys og pakkeanlegg