Fornybar energi

Vi ønsker å tre inn i det grønne skiftet, og vi opplever en økende aktivitet innenfor dette feltet.

Våre oppdrag innen fornybar energi består hovedsakelig av mindre konstruksjoner og leveranser av prototyper. Vi ser at dette er ett marked som er voksende hvor vi ønsker å delta i utviklingen.