Olje og gass

Riska Sveis har bred erfaring med leveranser til kunder i olje og gass sektoren.

Vi leverer til kunder som driver topside, drilling og subsea.

Riska Sveis har høy kompetanse og erfaring med materialkvaliteter og krav som stilles fra offshore næringen. Vi er godt kjent med løftesertifisering iht DNV 2.7.-1 /  2.7-3  og Norsok standarder.

Sammen med vår søsterbedrift GNT Solutions har vi utviklet en serie med subsea basketer som vi kan tilby på kort varsel.

Typiske leveranser:

  • Løfteåk
  • Subsea basket
  • Syrefaste rammer/tanker
  • Paneler
  • Transport, subsea løfte- og håndteringsutstyr.